podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA57_2018_3418085624
Popis plnenia : miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2018
Suma v EUR : 332,64
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 17.04.2018
Dátum zverejnenia 06.05.2018
IČO Dodávateľa : 691135
Úplný názov dodávateľa : Mesto Košice
Adresa Trieda SNP 48/A
PSČ 04011
Mesto Košice