podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA49_2018_218050335
Popis plnenia : Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1. štvrťrok 2018
Suma v EUR : 180,00
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 05.04.2018
Dátum zverejnenia 06.05.2018
IČO Dodávateľa : 48121347
Úplný názov dodávateľa : LIVONEC SK, s.r.o. so sídlom Ivanská Cesta 19, Bratislava
Adresa Krivá 18
PSČ 04001
Mesto Košice
súvisí s zmluvouZmluva o poskytovaní služieb
15.12.2014
LIVONEC s.r.o.