podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA45_2018_1700915001
Popis plnenia : vyúčtovanie náladov za dodávku TÚV (čísla dokladov 7091500101 až 7091500112)
Suma v EUR : -32,71
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 22.03.2018
Dátum zverejnenia 16.04.2018
IČO Dodávateľa : 31679692
Úplný názov dodávateľa : Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o.
Adresa Komenského 7
PSČ 04001
Mesto Košice
súvisí s zmluvouDodatok 1/2015 k Zmluve č. 1011504414
07.09.2015
Tepelné hospodárstvo s.r.o.