podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA27_2018_5590026869 FA31_5570027991
Popis plnenia : Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie 02.2018 - 01.2019
Suma v EUR : 83,65
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 20.02.2018
Dátum zverejnenia 11.03.2018
IČO Dodávateľa : 162957
Úplný názov dodávateľa : IVES Košice
Adresa Čsl. Armády 20
PSČ 04118
Mesto Košice