podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA8_2018_1700915001
Popis plnenia : dodávka tepla za obdobie December 2017
Suma v EUR : 1084,37
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 15.01.2018
Dátum zverejnenia 11.03.2018
IČO Dodávateľa : 31679692
Úplný názov dodávateľa : Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o.
Adresa Komenského 7
PSČ 04001
Mesto Košice
súvisí s zmluvouDodatok 1/2015 k Zmluve č. 1011504414
07.09.2015
Tepelné hospodárstvo s.r.o.