podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA71_3091500106
Popis plnenia : dodávka tepla za obdobie jún 2013
Suma v EUR : 222,88
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 16.07.2013
Dátum zverejnenia 19.07.2013
IČO Dodávateľa : 31679692
Úplný názov dodávateľa : Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o.
Adresa Komenského 7
PSČ 04001
Mesto Košice
súvisí s zmluvouDodatok č.1/2013 k Zmluve č. 1100150412
24.06.2013
Tepelné hospodárstvo s.r.o.