podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA101_2015_0096271163
Popis plnenia : faktúra za služby internetu Basic a Volám 40 za obdobie od 01.09.2015 do 30.09.2015
Suma v EUR : 17,92
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 06.10.2015
Dátum zverejnenia 27.10.2015
IČO Dodávateľa : 36191400
Úplný názov dodávateľa : ANTIK Telecom s.r.o.
Adresa Čárskeho 10
PSČ 04001
Mesto Košice
súvisí s zmluvou12/0411/0002
01.01.2012
ANTIK Telecom s.r.o.