podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA63_7252855583
Popis plnenia : Faktúra za opakovanú dodávku zmeného plynu za obdobie 01.07.2013-31.07.2013
Suma v EUR : 110,00
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 05.07.2013
Dátum zverejnenia 19.07.2013
IČO Dodávateľa : 35815256
Úplný názov dodávateľa : Slovenský plynárenský priemysel, a..s.
Adresa Mlynské nivy 44/a
PSČ 82511
Mesto Bratislava 26
súvisí s zmluvouZmluva o dodávke plynu
29.12.2011
Slovenský plynárenský priemysel a.s.