podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA69_2015_15050730
Popis plnenia : Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 2. štvrťrok 2015
Suma v EUR : 180,00
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 10.07.2015
Dátum zverejnenia 27.07.2015
IČO Dodávateľa : 31730671
Úplný názov dodávateľa : LIVONEC, s.r.o. s sídlom Hraničná 13, Poprad
Adresa Krivá 18
PSČ 04001
Mesto Košice
súvisí s zmluvouZmluva o poskytovaní služieb
15.12.2014
LIVONEC s.r.o.