podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA62_2015_7774330827
Popis plnenia : Hlasové služby - tel. číslo 055/6223488 od 01.05.2015 do 31.05.2015
Suma v EUR : 22,56
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 12.06.2015
Dátum zverejnenia 21.06.2015
IČO Dodávateľa : 35763469
Úplný názov dodávateľa : Slovak Telekom a.s.
Adresa Bajkalská 28
PSČ 81762
Mesto Bratislava
súvisí s zmluvouZmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
16.05.2014
Slovak Telekom, a.s.