podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA56_2015_5091500104
Popis plnenia : dodávka tepla za obdobie Apríl 2015
Suma v EUR : 735,47
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 20.05.2015
Dátum zverejnenia 25.05.2015
IČO Dodávateľa : 31679692
Úplný názov dodávateľa : Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o.
Adresa Komenského 7
PSČ 04001
Mesto Košice
súvisí s zmluvouDodatok č.2/2014
19.01.2015
Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice