podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA28_2013
Popis plnenia : miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Suma v EUR : 1081.08
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 27.03.2013
Dátum zverejnenia 07.04.2013
IČO Dodávateľa : 691135
Úplný názov dodávateľa : Mesto Košice
Adresa Trieda SNP 48/A
PSČ 04011
Mesto Košice