podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA28_2015_0032015
Popis plnenia : vykonanie aktualizácie bezpečnostného projektu informačných systémov prevádzkovaných objednávateľom a súvisiacich dokumentov so zákonam NR SR č.122/2013 o ochrane osobných údajov.
Suma v EUR : 60,00
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 13.03.205
Dátum zverejnenia 22.03.2015
IČO Dodávateľa : 36572799
Úplný názov dodávateľa : CUBS, s.r.o.
Adresa Masarykova 21
PSČ 04001
Mesto Košice
súvisí s zmluvouZmluva o dielo
06.03.2015
CUBS, s.r..o.