podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA49_2132204221
Popis plnenia : kanc. potreby, triedna kniha, evidencia dochádzky detí, osbvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
Suma v EUR : 24,71
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 06.06.2013
Dátum zverejnenia 19.06.2013
IČO Dodávateľa : 31331131
Úplný názov dodávateľa : ŠEVT a.s.
Adresa Cementárska 16
PSČ 97472
Mesto Banská Bystrica
súvisí s objednávkouOBJ06_2013
13.05.2013
ŠEVT a.s.