podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA101_2014_7223203989
Popis plnenia : Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 01.09.2014 do 30.09.2014
Suma v EUR : 84,00
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 08.09.2014
Dátum zverejnenia 23.09.2014
IČO Dodávateľa : 35815256
Úplný názov dodávateľa : Slovenský plynárenský priemysel, a..s.
Adresa Mlynské nivy 44/a
PSČ 82511
Mesto Bratislava 26
súvisí s zmluvouDodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 30.12.2011
16.01.2014
Slovenský plynárenský priemysel a.s.