podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA222_2021_9211749
Popis plnenia : Zber a odvoz odpadu za 12/2021
Suma v EUR : 32,40
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 07.01.2022
Dátum zverejnenia 25.01.2022
IČO Dodávateľa : 46754768
Úplný názov dodávateľa : ESPIK Group s.r.o.
Adresa Orlov 133
PSČ 06543
Mesto Orlov
súvisí s zmluvouRámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu SZ2020/KE 4046
01.06.2020
ESPIK Group s.r.o