podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA124_2021_9210947
Popis plnenia : Zber a odvoz odpadu za 07/2021
Suma v EUR : 43,20
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 10.08.2021
Dátum zverejnenia 28.08.2021
IČO Dodávateľa : 46754768
Úplný názov dodávateľa : ESPIK Group s.r.o.
Adresa Orlov 133
PSČ 06543
Mesto Orlov
súvisí s zmluvouRámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu SZ2020/KE 4046
01.06.2020
ESPIK Group s.r.o