podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA80_2021_3421088830
Popis plnenia : miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2021
Suma v EUR : 1601,60
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 26.05.2021
Dátum zverejnenia 28.06.2021
IČO Dodávateľa : 691135
Úplný názov dodávateľa : Mesto Košice
Adresa Trieda SNP 48/A
PSČ 04011
Mesto Košice