podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA50_2021_521306177
Popis plnenia : Váhy triedy presnosti III a IIII do 20kg vrátenie - overenie , Závažia triedy M1 a M2 triedy presnosti do 2kg vrátenie po oprave a overenie
Suma v EUR : 50,64
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 01.04.2021
Dátum zverejnenia 17.05.2021
IČO Dodávateľa : 37954521
Úplný názov dodávateľa : Slovenská legálna metrológia, n.o.
Adresa Hviezdoslavova 31
PSČ 97401
Mesto Banská Bystrica
súvisí s objednávkouOBJ12_2021
25.03.2021
Slovenská legálna metrológia n.o.