podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA42_2021_1091500133
Popis plnenia : Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV k mesačnej fakturácii v roku 2020
Suma v EUR : -178,15
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 23.03.2021
Dátum zverejnenia 17.05.2021
IČO Dodávateľa : 31679692
Úplný názov dodávateľa : Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o.
Adresa Komenského 7
PSČ 04001
Mesto Košice
súvisí s zmluvouDodatok 1/2018 k Zmluve č. 1011504414
24.05.2018
Tepelné hospodárstvo s.r.o.