podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA58_2021_8130801746
Popis plnenia : faktúra za opakované plnenie - dodávka zemného plynu za obdobie 01.04.2021 do 30.04.2021
Suma v EUR : 25,00
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 08.04.2021
Dátum zverejnenia 03.05.2021
IČO Dodávateľa : 35815256
Úplný názov dodávateľa : Slovenský plynárenský priemysel, a..s.
Adresa Mlynské nivy 44/a
PSČ 82511
Mesto Bratislava 26
súvisí s zmluvouDodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 30.12.2011
16.01.2014
Slovenský plynárenský priemysel a.s.