podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA46_2021_202103024
Popis plnenia : Vzdanie certifikátu 1ks, Gemalto PACK (Gemalto SIM) 1ks
Suma v EUR : 98,00
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 29.03.2021
Dátum zverejnenia 09.04.2021
IČO Dodávateľa : 45561311
Úplný názov dodávateľa : Consult OFICE s.r.o.
Adresa Jantarová 30
PSČ 04001
Mesto Košice
súvisí s objednávkouOBJ11_2021
25.03.2021
Consult OFICE s.r.o.