podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA32_2021_6
Popis plnenia : Fakturujeme Vám na zaklade Vašej objednávky za prevedené odborné prehladky a skúšky plynových zariadení v obytnom dome MŠ Jarná 4 v Košiciach.
Suma v EUR : 300,00
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 03.03.2021
Dátum zverejnenia 23.03.2021
IČO Dodávateľa : 52372162
Úplný názov dodávateľa : GASREV s.r.o.
Adresa Dénešova 71
PSČ 04023
Mesto Košice
súvisí s objednávkouOBJ3_2021
01.03.2021
GASREV s.r.o.