podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA10_2021_1012101623
Popis plnenia : faktúra za opakované plnenie - dodávka zemného plynu za obdobie 01.01.2021 do 31.01.2021
Suma v EUR : 94,52
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 15.01.2021
Dátum zverejnenia 14.02.2021
IČO Dodávateľa : 35815256
Úplný názov dodávateľa : Slovenský plynárenský priemysel, a..s.
Adresa Mlynské nivy 44/a
PSČ 82511
Mesto Bratislava 26
súvisí s zmluvouNájomná zmluva o nájme spoločných priestorov
13.05.2013
odberateľ : Tepelné hospodárstvo s.r.o.Košice