podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA6_2021_1012101624
Popis plnenia : faktúra za opakované plnenie - dodávka elektrickej energie za obdobie 01.01.2021 do 31.01.2021
Suma v EUR : 66,16
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 15.01.2021
Dátum zverejnenia 14.02.2021
IČO Dodávateľa : 35743565
Úplný názov dodávateľa : MAGNA ENERGIA. a.s.
Adresa Nitrianska 7555/18
PSČ 92101
Mesto Piešťany
súvisí s zmluvouZmluva o dodávke elektriny číslo 2944/2012
22.03.2012
Magna E.A. s.r.o.