podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA2_2021_4202051
Popis plnenia : Zber a odvoz odpadu za 12/2020
Suma v EUR : 32,40
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 11.01.2021
Dátum zverejnenia 14.02.2021
IČO Dodávateľa : 46754768
Úplný názov dodávateľa : ESPIK Group s.r.o.
Adresa Orlov 133
PSČ 06543
Mesto Orlov
súvisí s zmluvouRámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu SZ2020/KE 4046
01.06.2020
ESPIK Group s.r.o