podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA77_2020_3782020
Popis plnenia : faktúra za práce v zmysle zmluvy poskytovaní služieb za obdobie 04/2020,05/2020,060/2020
Suma v EUR : 68,40
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 09.07.2020
Dátum zverejnenia 17.07.2020
IČO Dodávateľa : 46943404
Úplný názov dodávateľa : CUBS plus, s.r.o.
Adresa Masarykova 21
PSČ 04001
Mesto Košice
súvisí s zmluvouZmluva o dielo
07.05.2018
CUBS plus, s.r..o.