podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA69_2020_10200004
Popis plnenia : FA za podané obedy v mesiaci 06/2020
Suma v EUR : 37,34
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 25.06.2020
Dátum zverejnenia 10.07.2020
IČO Dodávateľa : 42245265
Úplný názov dodávateľa : Školská jedáleň pri MŠ
Adresa Zádielska 4
PSČ 04001
Mesto Košice