podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA47_2020_8668229934
Popis plnenia : Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020
Suma v EUR : 34,00
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 05.05.2020
Dátum zverejnenia 11.06.2020
IČO Dodávateľa : 35815256
Úplný názov dodávateľa : Slovenský plynárenský priemysel, a..s.
Adresa Mlynské nivy 44/a
PSČ 82511
Mesto Bratislava 26
súvisí s zmluvouDodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 30.12.2011
16.01.2014
Slovenský plynárenský priemysel a.s.