podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA45_2020_5720075222
Popis plnenia : poistenie malých a stredných podnikateľov
Suma v EUR : 33,00
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 28.04.2020
Dátum zverejnenia 11.06.2020
IČO Dodávateľa : 35709332
Úplný názov dodávateľa : Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
Adresa Lamačská cesta 3/A
PSČ 84104
Mesto Bratislava
súvisí s zmluvouZmluva o obchodných a dodacích podmienkach -dezinfekčné a čistiace prostriedky
10.04.2018
PhDr. Marta Šamová - MASA