podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA28_2020_1900915001
Popis plnenia : dodávka tepla za obdobie Február 2020
Suma v EUR : 1215,05
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 13.03.2020
Dátum zverejnenia 19.04.2020
IČO Dodávateľa : 31679692
Úplný názov dodávateľa : Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o.
Adresa Komenského 7
PSČ 04001
Mesto Košice
súvisí s zmluvouDodatok 1/2018 k Zmluve č. 1011504414
24.05.2018
Tepelné hospodárstvo s.r.o.