podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA19_2020_143441528
Popis plnenia : Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie 02.2020 - 01.2021
Suma v EUR : 83,65
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 19.02.2020
Dátum zverejnenia 08.03.2020
IČO Dodávateľa : 162957
Úplný názov dodávateľa : IVES Košice
Adresa Čsl. Armády 20
PSČ 04118
Mesto Košice
súvisí s zmluvouR_17/2015
06.03.2015
IVES Košice