podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA148_2019_1916882
Popis plnenia : Hviezdička 1- Hravá grafomotorika 15 ks, Bonus Hravé počitanie 1 ks, Hravé počítanie 15 ks
Suma v EUR : 103,50
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 21.10.2019
Dátum zverejnenia 31.10.2019
IČO Dodávateľa : 45258767
Úplný názov dodávateľa : Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
Adresa Krompašská 510/96
PSČ 04011
Mesto Košice
súvisí s objednávkouOBJ148_2019
15.10.2019
Taktik vydavateľtvo s.r.o