podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA145_2019_1900915001
Popis plnenia : dodávka tepla za obdobie September 2019
Suma v EUR : 517,50
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 17.10.2019
Dátum zverejnenia 31.10.2019
IČO Dodávateľa : 31679692
Úplný názov dodávateľa : Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o.
Adresa Komenského 7
PSČ 04001
Mesto Košice
súvisí s zmluvouDodatok č.1/2013 k Zmluve č. 1100150412
24.06.2013
Tepelné hospodárstvo s.r.o.