podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA140_2019_7842019
Popis plnenia : vypracovanie univerzálnej internej Smernice o pravidlach uplatňovania zakona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Suma v EUR : 42,00
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 11.10.2019
Dátum zverejnenia 20.10.2019
IČO Dodávateľa : 46943404
Úplný názov dodávateľa : CUBS plus, s.r.o.
Adresa Masarykova 21
PSČ 04001
Mesto Košice
súvisí s objednávkouOBJ39_2019
30.09.2019
CUBS plus, s.r.o.