podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA135_2019_1401900284
Popis plnenia : Rozšírenie kabeláže MaterskaSkolaJarna4KE
Suma v EUR : 365,70
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 07.10.2019
Dátum zverejnenia 20.10.2019
IČO Dodávateľa : 36191400
Úplný názov dodávateľa : ANTIK Telecom s.r.o.
Adresa Čárskeho 10
PSČ 04001
Mesto Košice
súvisí s objednávkouOBJ38_2019
06.09.2019
Antik telekom s.r.o.