podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA132_2019_20191166
Popis plnenia : Orez konárov podľa súpisu prác
Suma v EUR : 890,20
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 07.10.2019
Dátum zverejnenia 20.10.2019
IČO Dodávateľa : 17078202
Úplný názov dodávateľa : Správa mestkej zelene v Košiciach, príspevková organizácia
Adresa Rastislavova 79
PSČ 04001
Mesto Košice-Juh
súvisí s objednávkouOBJ23_2019
26.07.2019
Správa mestskej zelene v Košiciach