podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA131_2019_20190021
Popis plnenia : Demontáž WC misy , nádržky, batéria demontáž výlevky umývadla. Montáž betérie, umývadla výlevky a montáž drezovej pákovej batérie
Suma v EUR : 439,64
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 04.10.2019
Dátum zverejnenia 20.10.2019
IČO Dodávateľa : 14308428
Úplný názov dodávateľa : Kuľbaga Valentín
Adresa Minská 39
PSČ
Mesto Košice-Krásna
súvisí s objednávkouOBJ35_2019
25.09.2019
Kuľbaga Valentín