Zverejnovanie
Kontakt
Informacie
Galeria
Kolektiv
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Materská škola za rok 2016

Faktúry

Číslo Dátum doručenia Dodávateľ Suma Dátum zverejnenia link
FA165_2016_3160992 21.12.2016 Gastrorex s.r.o. 2833,97 31.12.2016 detail
FA164_2016_30122016 19.12.2016 Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto 12,32 31.12.2016 detail
FA162_2016_161202 16.12.2016 RAMCom s.r.o. 22,00 31.12.2016 detail
FA161_2016_216051510 13.12.2016 LIVONEC SK, s.r.o. so sídlom Ivanská Cesta 19, Bratislava 180,00 31.12.2016 detail
FA151_2016_1916 01.12.2016 Kuľbaga Valentín 235,58 31.12.2016 detail
FA163_2016_0096271163 14.12.2016 ANTIK Telecom s.r.o. 17,92 31.12.2016 detail
FA160_2016_0791203257 13.12.2016 Slovak Telekom a.s. 21,90 31.12.2016 detail
FA159_2016_0791163902 13.12.2016 Slovak Telekom a.s. 22,79 31.12.2016 detail
FA158_2016_1600915001 13.12.2016 Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. 939,82 31.12.2016 detail
FA155_2016_7233782645 02.12.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a..s. 95,00 31.12.2016 detail
FA156_2016_1011648528 02.12.2016 MAGNA ENERGIA. a.s. 117,37 31.12.2016 detail
FA154_2016_160173 02.12.2016 GASTRO-SERVIS 391,78 31.12.2016 detail
FA152_2016_2016 01.12.2016 Kuľbaga Valentín 318,00 31.12.2016 detail
FA157_2016_16110050 07.12.2016 INTA, s.r.o. 38,40 31.12.2016 detail
FA153_2016_10160025 01.12.2016 REVY s.r.o. 51,60 31.12.2016 detail
FA150_2016_160529 28.11.2016 PhDr. Marta Samová - MASA 9,38 31.12.2016 detail
FA148_2016_160530 25.11.2016 PhDr. Marta Samová - MASA 103,65 31.12.2016 detail
FA147_2016_3160876 24.11.2016 Gastrorex s.r.o. 78,58 31.12.2016 detail
FA143_2016_2121754230 21.11.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 324,10 31.12.2016 detail
FA146_2016_1600915001 11.11.2016 Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. 785,23 27.11.2016 detail
FA145_2016_2016048 11.11.2016 LENERX, s.r.o. 49,92 27.11.2016 detail
FA144_2016_3160844 11.11.2016 Gastrorex s.r.o. 36,00 27.11.2016 detail
FA142_2016_16100689 21.11.2016 INTA, s.r.o. 38,40 27.11.2016 detail
FA141_2016_201600260 18.11.2016 PROFI-KANAL s.r.o. 96,00 27.11.2016 detail
FA140_2016_5111600694 18.11.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 117,60 27.11.2016 detail
FA139_2016_0096271163 08.11.2016 ANTIK Telecom s.r.o. 17,92 27.11.2016 detail
FA138_2016_0790232205 08.11.2016 Slovak Telekom a.s. 22,49 27.11.2016 detail
FA137_2016_5790269149 08.11.2016 Slovak Telekom a.s. 21,90 27.11.2016 detail
FA134_2016_1011644778 03.11.2016 MAGNA ENERGIA. a.s. 117,37 27.11.2016 detail
FA133_2016_1020160290 03.11.2016 PYROHAS Kozák s.r.o. 30,42 27.11.2016 detail
FA132_2016_3160803 02.11.2016 Gastrorex s.r.o. 1478,26 27.11.2016 detail
FA131_2016_3160802 02.11.2016 Gastrorex s.r.o. 258,00 27.11.2016 detail
FA130_2016_31102016 26.10.2016 Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto 18,70 22.11.2016 detail
FA129_2016_3140176066 25.10.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a..s. 5,00 22.11.2016 detail
FA128_2016_6091500109 19.10.2016 Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. 459,98 07.11.2016 detail
FA117_2016_160905 06.10.2016 RAMCom s.r.o. 54,00 07.11.2016 detail
FA50_2016_2016233 11.04.2016 Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok 379,00 07.11.2016 detail
FA127_2016_7789334605 13.10.2016 Slovak Telekom a.s. 21,90 07.11.2016 detail
FA126_2016_0789299709 10.10.2016 Slovak Telekom a.s. 22,49 07.11.2016 detail
FA125_2016_160417 13.10.2016 PhDr. Marta Samová - MASA 40,46 07.11.2016 detail
FA124_2016_160418 13.10.2016 PhDr. Marta Samová - MASA 163,20 07.11.2016 detail
FA123_2016_16090012 12.10.2016 INTA, s.r.o. 28,80 07.11.2016 detail
FA121_2016_1610001553 6.10.2016 SOFT-GL s.r.o. 32,70 07.11.2016 detail
FA120_2016_7105863892 6.10.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a..s. 95,00 07.11.2016 detail
FA122_2016_216051113 06.10.2016 LIVONEC SK, s.r.o. so sídlom Ivanská Cesta 19, Bratislava 180,00 01.11.2016 detail
FA119_2016_1011640766 06.10.2016 MAGNA ENERGIA. a.s. 117,37 01.11.2016 detail
FA118_2016_0096271163 06.10.2016 ANTIK Telecom s.r.o. 17,92 01.11.2016 detail
FA112_2016_1600915001 19.09.2016 Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. 406,81 03.10.2016 detail
FA113_2016_20161607 20.09.2016 ASANARATES s.r.o. 24,00 03.10.2016 detail
FA114_2016_160855 21.09.2016 RAMCom s.r.o. 21,00 03.10.2016 detail
FA116_2016_30092016 27.09.2016 Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto 18,48 03.10.2016 detail
FA115_2016_1216 21.09.2016 Kuľbaga Valentín 30,00 03.10.2016 detail
FA107_2016_1011635923 06.09.2016 MAGNA ENERGIA. a.s. 117,37 03.10.2016 detail
FA106_2016_5720060269 06.09.2016 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 96,50 03.10.2016 detail
FA104_2016_2121532284 30.08.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 316,90 03.10.2016 detail
FA111_2016_9788368261 09.09.2016 Slovak Telekom a.s. 22,49 03.10.2016 detail
FA110_2016_0788403981 09.09.2016 Slovak Telekom a.s. 21,90 03.10.2016 detail
FA109_2016_0096271163 06.09.2016 ANTIK Telecom s.r.o. 17,92 03.10.2016 detail
FA108_2016_7313504100 06.09.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a..s. 95,00 03.10.2016 detail
FA105_2016_30082016 30.08.2016 Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto 7,59 11.09.2016 detail
FA103_2016_160327 15.08.2016 PhDr. Marta Samová - MASA 12,86 02.09.2016 detail
FA102_2016_160328 25.08.2016 PhDr. Marta Samová - MASA 78,02 02.09.2016 detail
FA101_2016_160326 25.08.2016 PhDr. Marta Samová - MASA 163,65 02.09.2016 detail
FA100_2016_1120160337 22.08.2016 DREVOPLAST s.r.o. 240,00 02.09.2016 detail
FA99_2016_6091500107 16.08.2016 Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. 406,81 02.09.2016 detail
FA98_2016_8787473378 15.08.2016 Slovak Telekom a.s. 21,90 02.09.2016 detail
FA97_2016_7787435846 15.08.2016 Slovak Telekom a.s. 22,49 02.09.2016 detail
FA96_2016_0096271163 12.08.2016 ANTIK Telecom s.r.o. 17,92 02.09.2016 detail
FA94_2016_7253648560 04.08.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a..s. 95,00 02.09.2016 detail
FA93_2016_1011632669 04.08.2016 MAGNA ENERGIA. a.s. 117,37 02.09.2016 detail
FA89_2016_160624 08.07.2016 RAMCom s.r.o. 53,10 02.08.2016 detail
FA88_2016_0096271163 08.07.2016 ANTIK Telecom s.r.o. 17,92 02.08.2016 detail
FA87_2016_7283553146 08.07.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a..s. 95,00 02.08.2016 detail
FA86_2016_1011626985 08.07.2016 MAGNA ENERGIA. a.s. 117,37 02.08.2016 detail
FA85_2016_216050724 08.07.2016 LIVONEC SK, s.r.o. so sídlom Ivanská Cesta 19, Bratislava 180,00 02.08.2016 detail
FA84_2016_1212361601 08.07.2016 Slovak Telekom a.s. 21,90 02.08.2016 detail
FA83_2016_1211621501 08.07.2016 Slovak Telekom a.s. 22,49 02.08.2016 detail
FA82_2016_160594 28.06.2016 RAMCom s.r.o. 24,00 02.08.2016 detail
FA81_10120002 28.06.2016 Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto 17,60 02.08.2016 detail
FA80_2016_160258 26.06.2016 PhDr. Marta Samová - MASA 137,03 02.08.2016 detail
FA79_2016_20161254 26.06.2016 ASANARATES s.r.o. 24,00 02.08.2016 detail
FA78_2016_1613378 15.06.2016 PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. 24,13 02.08.2016 detail
FA77_2016_1600915001 14.06.2016 Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. 462,47 06.07.2016 detail
FA76_2016_160223 09.06.2016 PhDr. Marta Samová - MASA 128,85 06.07.2016 detail
FA75_2016_7785613416 09.06.2016 Slovak Telekom a.s. 21,90 06.07.2016 detail
FA74_2016_1785570476 09.06.2016 Slovak Telekom a.s. 22,49 06.07.2016 detail
FA73_2016_16050057 06.06.2016 INTA, s.r.o. 38,40 06.07.2016 detail
FA72_2016_1011623108 06.06.2016 MAGNA ENERGIA. a.s. 117,37 06.07.2016 detail
FA71_2016_7135420263 06.06.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a..s. 95,00 06.07.2016 detail
FA70_2016_0096271163 03.06.2016 ANTIK Telecom s.r.o. 17,92 06.07.2016 detail
FA69_2016_10160001 31.05.2016 Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto 18,26 06.07.2016 detail
FA68_2016_2121124159 18.05.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 355,92 06.07.2016 detail
FA67_2016_6091500104 17.05.2016 Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. 683,82 30.05.2016 detail
FA66_2016_3416088228 17.05.2016 Mesto Košice 997,92 30.05.2016 detail
FA65_2016_4784684322 11.05.2016 Slovak Telekom a.s. 21,90 30.05.2016 detail
FA64_2016_3784653842 11.05.2016 Slovak Telekom a.s. 19,12 30.05.2016 detail
FA63_2016_1605000755 05.05.2016 SOFT-GL s.r.o. 15,00 30.05.2016 detail
FA62_2016_16602636 04.05.2016 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. 14,40 30.05.2016 detail
FA_61_0096271163 04.05.2016 ANTIK Telecom s.r.o. 17,92 30.05.2016 detail
FA60_2016_1011619875 02.05.2016 MAGNA ENERGIA. a.s. 117,37 30.05.2016 detail
FA59_2016_6300184769 02.05.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a..s. 95,00 30.05.2016 detail
FA58_2016_16040118 2.5.2016 INTA, s.r.o. 38,40 30.05.2016 detail
FA56_2016_201604 27.04.2016 Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto 18,37 03.05.2016 detail
FA55_2016_20160593 25.04.2016 ASANARATES s.r.o. 36,00 03.05.2016 detail
FA54_2016_1604000667 22.04.2016 SOFT-GL s.r.o. 20,00 03.05.2016 detail
FA53_2016_160139 18.04.2016 PhDr. Marta Samová - MASA 49,98 03.05.2016 detail
FA52_2016_6091500103 14.04.2016 Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. 895,30 03.05.2016 detail
FA51_2016_2016234 11.04.2016 Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok 182,00 03.05.2016 detail
FA50_2016_2016133 11.04.2016 Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok 379,00 03.05.2016 detail
FA49_2016_0783755421 08.04.2016 Slovak Telekom a.s. 21,90 03.05.2016 detail
FA48_2016_1783723706 08.04.2016 Slovak Telekom a.s. 22,49 03.05.2016 detail
FA47_2016_216050265 05.04.2016 LIVONEC SK, s.r.o. so sídlom Ivanská Cesta 19, Bratislava 180,00 03.05.2016 detail
FA46_2016_7145334063 05.04.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a..s. 95,00 03.05.2016 detail
FA45_2016_1011614658 05.04.2016 MAGNA ENERGIA. a.s. 117,37 03.05.2016 detail
FA44_2016_0096271163 05.04.2016 ANTIK Telecom s.r.o. 17,92 03.05.2016 detail
FA43_2016_16030138 04.04.2016 INTA, s.r.o. 28,80 03.05.2016 detail
FA42_2016_20160063 04.04.2016 Ing. Ivan Leško - GAROMA 61,50 03.05.2016 detail
FA41_2016_201603 30.03.2016 Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto 16,50 03.05.2016 detail
FA38_2016_10160006 18.03.2016 Emília Bucsková emCar 291,56 29.03.2016 detail
FA35_2016_5720060269 16.03.2016 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 96,50 29.03.2016 detail
FA33_2016_316 09.03.2016 Kuľbaga Valentín 41,60 29.03.2016 detail
FA32_2016_7288484941 09.03.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a..s. 95,00 29.03.2016 detail
FA31_2016_1011611477 09.03.2016 MAGNA ENERGIA. a.s. 117,37 29.03.2016 detail
FA30_2016_8782786084 09.03.2016 Slovak Telekom a.s. 22,49 29.03.2016 detail
FA29_2016_9782832676 09.03.2016 Slovak Telekom a.s. 21,90 29.03.2016 detail
zálohová FA28_2016_5590021178 a FA39_2016_ 07.03.2016 IVES Košice 83,65 29.03.2016 detail
FA27_2016_16020617 07.03.2016 INTA, s.r.o. 38,40 29.03.2016 detail
FA26_2016_0096271163 04.03.2016 ANTIK Telecom s.r.o. 17,92 29.03.2016 detail
FA25_2016_160192 04.03.2016 RAMCom s.r.o. 44,00 29.03.2016 detail
FA24_2016_0042016 01.03.2016 CUBS, s.r.o. 29,00 29.03.2016 detail
FA23_2016_201602 29.02.2016 Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto 10,89 07.03.2016 detail
FA22_2016_160047 26.02.2016 PhDr. Marta Samová - MASA 33,80 07.03.2016 detail
FA21_2016_160048 26.02.2016 PhDr. Marta Samová - MASA 117,36 07.03.2016 detail
FA20_2016_160042 26.02.2016 PhDr. Marta Samová - MASA 68,68 07.03.2016 detail
FA19_2016_6091500101 23.02.2016 Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. 1111,72 07.03.2016 detail
FA18_2016_2120809372 23.02.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 312,20 07.03.2016 detail
FA17_2016_1011601977 11.02.2016 MAGNA ENERGIA. a.s. 117,37 19.02.2016 detail
FA16_2016_7228568785 11.02.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a..s. 95,00 19.02.2016 detail
FA15_2016_0096271163 10.02.2016 ANTIK Telecom s.r.o. 17,92 19.02.2016 detail
FA14_2016_8781875154 10.02.2016 Slovak Telekom a.s. 22,63 19.02.2016 detail
FA13_2016_0781910196 10.02.2016 Slovak Telekom a.s. 33,52 19.02.2016 detail
FA12_2016_16010161 03.02.2016 INTA, s.r.o. 28,80 19.02.2016 detail
FA11_2016_160042 27.01.2016 RAMCom s.r.o. 53,10 19.02.2016 detail
FA10_2016_201601 28.01.2016 Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto 13,20 19.02.2016 detail
FA9_2016_7443228338 28.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a..s. -7,52 19.02.2016 detail
FA8_2016_7218581435 28.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a..s. 95,00 19.02.2016 detail
FA7_2016_1500915001 20.01.2016 Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. 1024,52 19.02.2016 detail
FA6_2016_1051517642 11.01.2016 MAGNA ENERGIA. a.s. -55,09 19.02.2016 detail
FA5_2016_1011547657 11.01.2016 MAGNA ENERGIA. a.s. 122,44 19.02.2016 detail
FA4_2016_151202136 11.01.2016 INTA, s.r.o. 28,80 19.02.2016 detail
FA3_2016_6780961274 11.01.2016 Slovak Telekom a.s. 22,49 19.02.2016 detail
FA2_2016_6780994258 11.01.2016 Slovak Telekom a.s. 34,57 19.02.2016 detail
FA1_2016_0096271163 11.01.2016 ANTIK Telecom s.r.o. 17,92 19.02.2016 detail
FA143_2015_FV151363 23.12.2015 RAMCom s.r.o. 150,00 09.01.2016 detail
FA142_2015_112015 22.12.2015 Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto 12,10 09.01.2016 detail
FA141_2015_3613800959 21.12.2015 NAY a.s. 204,99 09.01.2016 detail
FA140_2015_3150807 21.12.2015 Gastrorex s.r.o. 148,55 09.01.2016 detail
FA139_2015_412015 21.12.2015 Bruno Galeštok 50,00 09.01.2016 detail

Objednávky

Číslo Dátum Dodávateľ Suma Dátum zverejnenia link
OBJ52_2016 22.12.2016 PhDr. Marta Samová - MASA 30,00 22.01.2016 detail
OBJ51_2016 21.12.2016 DREVOPLAST s.r.o. 396,40 22.01.2016 detail
OBJ50_2016 19.12.2016 Gastrorex s.r.o. 2833,97 31.12.2016 detail
OBJ49_2016 14.12.2016 RAMCom s.r.o. 22,00 31.12.2016 detail
OBJ44_2016 21.11.2016 Kuľbaga Valentín 235,00 31.12.2016 detail
OBJ48_2016 24.11.2016 GASTRO-SERVIS 391,78 31.12.2016 detail
OBJ43_2016 21.11.2016 Kuľbaga Valentín 318,00 31.12.2016 detail
OBJ47_2016 24.11.2016 REVY s.r.o. 51,60 31.12.2016 detail
OBJ45_2016 24.11.2016 PhDr. Marta Samová - MASA 9,38 31.12.2016 detail
OBJ46_2016 24.11.2016 PhDr. Marta Samová - MASA 103,65 31.12.2016 detail
OBJ42_2016 16.11.2016 Gastrorex s.r.o. 78,58 31.12.2016 detail
OBJ40_2016 11.11.2016 LENERX, s.r.o. 49,92 27.11.2016 detail
OBJ39_2016 10.11.2016 Gastrorex s.r.o. 36,00 27.11.2016 detail
OBJ41_2016 14.11.2016 PROFI-KANAL s.r.o. 96,00 27.11.2016 detail
OBJ32_2016 07.10.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 117,60 27.11.2016 detail
OBJ37_2016 17.10.2016 PYROHAS Kozák s.r.o. 30,42 27.11.2016 detail
OBJ35_2016 19.10.2016 Gastrorex s.r.o. 1478,26 27.11.2016 detail
OBJ36_2016 19.10.2016 Gastrorex s.r.o. 258,00 27.11.2016 detail
OBJ31_2016 21.09.2016 RAMCom s.r.o. 54,00 07.11.2016 detail
OBJ9_2016 01.04.2016 Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok 379,00 07.11.2016 detail
OBJ34_2016 11.10.2016 PhDr. Marta Samová - MASA 40,46 07.11.2016 detail
OBJ33_2016 11.10.2016 PhDr. Marta Samová - MASA 163,20 07.11.2016 detail
OBJ10_2016 01.04.2016 Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok 182,00 1.11.2016 detail
OBJ28_2016 05.09.2016 ASANARATES s.r.o. 24,00 03.10.2016 detail
OBJ30_2016 21.09.2016 RAMCom s.r.o. 21,00 03.10.2016 detail
OBJ29_2016 16.09.2016 Kuľbaga Valentín 30,00 03.10.2016 detail
OBJ27_2016 22.08.2016 PhDr. Marta Samová - MASA 78,02 02.09.2016 detail
OBJ26_2016 22.08.2016 PhDr. Marta Samová - MASA 12,86 02.09.2016 detail
OBJ25_2016 22.08.2016 PhDr. Marta Samová - MASA 163,65 02.09.2016 detail
OBJ24_2016 11.08.2016 DREVOPLAST s.r.o. 240,00 02.09.2016 detail
OBJ21_2016 30.06.2016 RAMCom s.r.o. 53,10 02.08.2016 detail
OBJ20_2016 22.06.2016 RAMCom s.r.o. 24,00 02.08.2016 detail
OBJ19_2016 06.06.2016 PhDr. Marta Samová - MASA 137,03 02.08.2016 detail
OBJ17_2016 15.06.2016 ASANARATES s.r.o. 25,00 02.08.2016 detail
OBJ18_2016 15.06.2016 PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. 24,13 02.08.2016 detail
OBJ16_2016 06.06.2016 PhDr. Marta Samová - MASA 128,85 06.07.2016 detail
OBJ15_2016 02.05.2016 SOFT-GL s.r.o. 15,00 30.05.2016 detail
OBJ14_2016 29.04.2016 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. 14,40 30.05.2016 detail
OBJ07_2016 11.03.2016 Emília Bucsková emCar 242,97 29.03.2016 detail
OBJ06_2016 07.03.2016 Kuľbaga Valentín 49,92 29.03.2016 detail
OBJ05_2016 29.02.2016 RAMCom s.r.o. 44,00 29.03.2016 detail
OBJ04_2016 22.02.2016 PhDr. Marta Samová - MASA 68,68 07.03.2016 detail
OBJ02_2016 22.02.2016 PhDr. Marta Samová - MASA 117,36 07.03.2016 detail
OBJ03_2016 22.02.2016 PhDr. Marta Samová - MASA 33,80 07.03.2016 detail
OBJ01_2016 25.01.2016 RAMCom s.r.o. 53,10 19.02.2016 detail

Zmluvy

Číslo Dátum uzatvorenia Dodávateľ Suma Dátum zverejnenia súbor
Zmluva 14 2016 15.02.2016 PhDr. Marta Šamová - MASA 1000,00 07.03.2016 pdf
Zmluva 13 2016 15.02.2016 PhDr. Marta Šamová - MASA 1000,00 07.03.2016 pdf
Zmluva o dielo 25.01.2016 CUBS, s.r..o. 29,00 19.02.2016 pdf
201/0210/27420331 - Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpado 10.02.2016 INTA, s.r.o. 32,00 EUR bez DPH /mesačne 19.02.2016 pdf
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Školská Jedáleň za rok 2016

Faktúry

Číslo Dátum doručenia Dodávateľ Suma Dátum zverejnenia link
160111930 06.12.2016 Ryba Košice spol.s.r.o. 3,70 13.12.2016 detail
1610041549 06.12.2016 Erik s.r.o. 51,10 13.12.2016 detail
311163225 02.12.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 51,50 13.12.2016 detail
530632954 01.12.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 205,97 13.12.2016 detail
10166260 30.11.2016 Erik s.r.o. 43,00 13.12.2016 detail
71640163 29.11.23016 Tatranská mliekáreň a.s. 7,21 13.12.2016 detail
6244068073 28.11.2016 Ryba Košice spol.s.r.o. 41,84 13.12.2016 detail
1610040169 24.11.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 33,31 13.12.2016 detail
311163161 23.11.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 24,92 13.12.2016 detail
10166102 23.11.2016 Erik s.r.o. 24,60 13.12.2016 detail
160111207 22.11.2016 HOOK s.r.o. 5,85 13.12.2016 detail
71638912 21.11.2016 Tatranská mliekáreň a.s. 5,76 13.12.2016 detail
530631527 21.11.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 40,02 13.12.2016 detail
530631358 18.11.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 88,38 13.12.2016 detail
1610038994 15.11.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 21,25 13.12.2016 detail
10165957 15.11.2016 Erik s.r.o. 36,55 13.12.2016 detail
311163089 14.11.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 40,54 13.12.2016 detail
530630734 11.11.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 100,11 13.12.2016 detail
10165821 09.11.2016 Erik s.r.o. 40,90 13.12.2016 detail
71636710 08.11.2016 Tatranská mliekáreň a.s. 3,84 13.12.2016 detail
160110593 09.11.2016 HOOK s.r.o. 4,80 13.12.2016 detail
1610038200 08.11.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 29,92 13.12.2016 detail
530629787 4.11.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 128,04 07.11.2016 detail
1610037141 3.11.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 34,54 07.11.2016 detail
10165701 3.11.2016 Erik s.r.o. 18,88 07.11.2016 detail
1610037578 3.11.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 24,42 07.11.2016 detail
311162966 3.11.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 26,54 07.11.2016 detail
71635999 31.10.20161 Tatranská mliekáreň a.s. 5,76 07.11.2016 detail
10165545 26.10.2016 Erik s.r.o. 31,43 07.11.2016 detail
160109889 25.10.2016 HOOK s.r.o. 4,50 07.11.2016 detail
530628720 24.10.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 133,34 07.11.2016 detail
31162885 24.10.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 41,51 07.11.2016 detail
6244060254 21.10.2016 Ryba Košice spol.s.r.o. 36,97 07.11.2016 detail
20164011 19.10.2016 Erik s.r.o. 12,66 07.11.2016 detail
10165389 19.10.2016 Erik s.r.o. 14,16 07.11.2016 detail
530627742 17.10.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 22,10 07.11.2016 detail
530627419 13.10.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 113,12 07.11.2016 detail
10165237 12.10.2016 Erik s.r.o. 34,78 07.11.2016 detail
20163896 12.10.2016 Erik s.r.o. 2,64 07.11.2016 detail
311162732 12.10.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 40,29 07.11.2016 detail
161109203 11.10.2016 HOOK s.r.o. 5,30 07.11.2016 detail
71633128 10.10.2016 Tatranská mliekáreň a.s. 5,74 07.11.2016 detail
1610034433 10.10.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 46,90 07.11.2016 detail
530626349 5.10.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 124,89 07.11.2016 detail
10165073 5.10.2016 Erik s.r.o. 37,52 07.11.2016 detail
160108654 4.10.2016 HOOK s.r.o. 6,40 07.11.2016 detail
1610033635 4.10.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 25,26 07.11.2016 detail
311162677 3.10.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 58,48 07.11.2016 detail
10164916 28.9.2016 Erik s.r.o. 36,08 07.11.2016 detail
530625338 29.9.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 56,65 07.11.2016 detail
1601303295 21.09.2016 AG-2 s.r.o. 62,16 07.11.2016 detail
530625391 28.09.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 29,06 05.10.2016 detail
160108007 27.09.2016 HOOK s.r.o. 5,30 05.10.2016 detail
1610032925 27.09.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 50,95 05.10.2016 detail
311162576 22.09.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 30,45 05.10.2016 detail
160107359 20.09.2016 HOOK s.r.o. 5,85 05.10.2016 detail
1610032021 20.09.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 33,60 05.10.2016 detail
10164713 20.09.2016 Erik s.r.o. 34,78 05.10.2016 detail
530624297 19.09.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 40,23 05.10.2016 detail
530624086 16.09.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 146,64 05.10.2016 detail
311162516 14.09.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 24,52 05.10.2016 detail
101646639 14.09.2016 Erik s.r.o. 18,88 05.10.2016 detail
1610031062 13.09.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 28,16 05.10.2016 detail
6244051694 12.09.2016 Ryba Košice spol.s.r.o. 66,26 05.10.2016 detail
530623467 12.09.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 56,42 05.10.2016 detail
10164455 07.09.2016 Erik s.r.o. 38,60 05.10.2016 detail
20163333 07.09.2016 Erik s.r.o. 1,79 05.10.2016 detail
530622678 05.09.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 199,45 05.10.2016 detail
1610030157 05.09.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 39,74 05.10.2016 detail
530622528 02.09.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 57,39 05.10.2016 detail
1610027281 17.8.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 19,19 31.08.2016 detail
530621607 17.8.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 51,37 31.08.2016 detail
10164198 17.8.2016 Erik s.r.o. 9,44 31.08.2016 detail
311162261 16.8.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 4,09 31.08.2016 detail
530621534 15.8.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 31.08.2016 detail
311162180 11.8.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 4,67 31.08.2016 detail
530621408 10.8.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 48,50 31.08.2016 detail
10164122 10.8.2016 Erik s.r.o. 8,62 31.08.2016 detail
6244045258 8.8.2016 Ryba Košice spol.s.r.o. 33,25 31.08.2016 detail
530621139 3.8.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 47,47 31.08.2016 detail
101636671 29.6.2016 Erik s.r.o. 16,52 08.08.2016 detail
311161797 29.6.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 37,11 08.08.2016 detail
1610020567 27.6.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 42,40 08.08.2016 detail
1610021585 27.6.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 39,70 08.08.2016 detail
530619615 27.6.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 16,14 08.08.2016 detail
20162542 22.6.2016 Erik s.r.o. 3,70 08.08.2016 detail
10163509 22.6.2016 Erik s.r.o. 31,06 08.08.2016 detail
530619201 21.6.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 60,36 08.08.2016 detail
311161690 21.6.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 39,73 08.08.2016 detail
71621256 20.6.2016 Tatranská mliekáreň a.s. 4,32 08.08.2016 detail
530619066 20.6.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 36,95 08.08.2016 detail
160107095 17.6.2016 HOOK s.r.o. 2,00 08.08.2016 detail
530618663 15.6.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 75,33 08.08.2016 detail
10166362 16.6.2016 Erik s.r.o. 37,15 08.08.2016 detail
1610019673 16.6.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 29,90 08.08.2016 detail
6244034070 13.06.2016 Ryba Košice spol.s.r.o. 39,76 16.06.2016 detail
311161588 13.06.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 47,34 16.06.2016 detail
530617972 09.06.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 32,61 16.06.2016 detail
71619839 08.06.2016 Tatranská mliekáreň a.s. 6,48 16.06.2016 detail
10163208 08.06.2016 Erik s.r.o. 42,72 16.06.2016 detail
530617342 01.06.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 36,85 16.06.2016 detail
530617332 03.06.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 86,71 16.06.2016 detail
10163049 01.06.2016 Erik s.r.o. 36,85 16.06.2016 detail
311161490 01.06.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 29,99 16.06.2016 detail
1610017730 31.05.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 34,18 16.06.2016 detail
160106736 31.05.2016 HOOK s.r.o. 2,00 16.06.2016 detail
530616701 30.05.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 45,78 16.06.2016 detail
6244031624 30.05.2016 Ryba Košice spol.s.r.o. 34,54 16.06.2016 detail
10162889 25.05.2016 Erik s.r.o. 30,67 01.06.2016 detail
530616043 24.05.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 36,21 01.06.2016 detail
1610016614 23.05.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 43,82 01.06.2016 detail
311161376 23.05.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 63,61 01.06.2016 detail
71616803 18.05.2016 Tatranská mliekáreň a.s. 6,48 01.06.2016 detail
20161989 18.05.2016 Erik s.r.o. 4,76 01.06.2016 detail
10162732 18.05.2016 Erik s.r.o. 33,88 01.06.2016 detail
160106270 17.05.2016 HOOK s.r.o. 2,00 01.06.2016 detail
530615102 17.05.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 51,73 01.06.2016 detail
1610015554 16.05.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 41,12 01.06.2016 detail
6244028693 16.05.2016 Ryba Košice spol.s.r.o. 41,68 23.05.2016 detail
311161331 13.05.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 47,65 23.05.2016 detail
10162580 11.05.2016 Erik s.r.o. 34,34 23.05.2016 detail
530614330 11.05.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 75,55 23.05.2016 detail
71615343 10.05.2016 Tatranská mliekáreň a.s. 6,48 23.05.2016 detail
530613993 09.05.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 20,43 23.05.2016 detail
530613482 04.05.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 114,80 23.05.2016 detail
530613636 5.5.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 51,45 05.05.2016 detail
10162413 4.5.2016 Erik s.r.o. 38,40 05.05.2016 detail
1610013239 3.5.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 50,35 05.05.2016 detail
160105662 3.5.2016 HOOK s.r.o. 3,30 05.05.2016 detail
1610013767 2.5.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 27,85 05.05.2016 detail
311161163 2.5.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 46,96 05.05.2016 detail
6244025482 2.5.2016 Ryba Košice spol.s.r.o. 33,88 05.05.2016 detail
71614022 29.4.2016 Tatranská mliekáreň a.s. 6,46 05.05.2016 detail
20161649 27.4.2016 Erik s.r.o. 4,12 05.05.2016 detail
10162249 27.4.2016 Erik s.r.o. 35,21 05.05.2016 detail
160105094 27.4.2016 HOOK s.r.o. 5,30 05.05.2016 detail
530612153 25.4.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 67,13 05.05.2016 detail
1610012243 21.4.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 37,04 05.05.2016 detail
311161048 21.4.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 50,92 05.05.2016 detail
10162096 20.4.2016 Erik s.r.o. 37,10 05.05.2016 detail
6244022280 18.4.2016 Ryba Košice spol.s.r.o. 49,43 05.05.2016 detail
530611009 15.4.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 81,68 05.05.2016 detail
160104534 12.4.2016 HOOK s.r.o. 6,40 05.05.2016 detail
10161923 12.4.2016 Erik s.r.o. 37,39 05.05.2016 detail
530610623 12.4.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 17,99 05.05.2016 detail
530610280 11.4.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 129,14 05.05.2016 detail
1610010925 11.4.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 71,56 05.05.2016 detail
311160937 11.4.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 29,63 05.05.2016 detail
20161320 6.4.2016 Erik s.r.o. 05.05.2016 detail
10161806 6.4.2016 Erik s.r.o. 05.05.2016 detail
160104006 5.4.2016 HOOK s.r.o. 6,40 05.05.2016 detail
530609490 4.4.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 76,43 05.05.2016 detail
530609551 4.4.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 35,86 05.05.2016 detail
6244019013 4.4.2016 Ryba Košice spol.s.r.o. 35,81 05.05.2016 detail
311160929 4.4.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 26,49 05.05.2016 detail
311160740 30.03.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 39,63 07.04.2016 detail
71609834 29.03.2016 Tatranská mliekáreň a.s. 3,27 07.04.2016 detail
71608402 17.03.2016 Tatranská mliekáreň a.s. 4,90 07.04.2016 detail
530608011 16.03.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 07.04.2016 detail
10161429 16.03.2016 Erik s.r.o. 39,58 07.04.2016 detail
311160724 16.03.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 55,45 07.04.2016 detail
530607855 15.03.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 07.04.2016 detail
1610008096 15.03.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 48,29 07.04.2016 detail
530607162 09.03.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 125,17 07.04.2016 detail
10161293 09.03.2016 Erik s.r.o. 33,03 07.04.2016 detail
160102876 08.03.2016 HOOK s.r.o. 2,00 07.04.2016 detail
1610007252 08.03.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 27,60 07.04.2016 detail
10161146 02.03.2016 Erik s.r.o. 44,10 07.04.2016 detail
160102414 01.03.2016 HOOK s.r.o. 5,85 07.04.2016 detail
530606025 01.03.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 147,62 07.04.2016 detail
6244012231 01.03.2016 Ryba Košice spol.s.r.o. 67,93 07.04.2016 detail
10160981 29.02.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 41,34 04.03.2016 detail
311160529 01.03.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 39,85 04.03.2016 detail
10160981 24.02.2016 Erik s.r.o. 41,83 28.02.2016 detail
20160708 24.02.2016 Erik s.r.o. 2,33 28.02.2016 detail
1610005652 24.02.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 17,38 28.02.2016 detail
530605188 23.02.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 113,,67 28.02.2016 detail
160101919 23.02.2016 HOOK s.r.o. 6,40 28.02.2016 detail
71604539 22.02.2016 Tatranská mliekáreň a.s. 3,27 28.02.2016 detail
530604891 22.02.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 56,89 28.02.2016 detail
311160422 22.02.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 12,21 28.02.2016 detail
311160317 12.02.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 28,86 28.02.2016 detail
1610003083 03.02.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 36,78 28.02.2016 detail
101605594 3.2.2016 Erik s.r.o. 15,10 09.02.2016 detail
20160435 3.2.2016 Erik s.r.o. 11,27 09.02.2016 detail
311160265 3.2.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 44,11 09.02.2016 detail
530603164 2.2.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 74,05 09.02.2016 detail
71601850 27.1.2016 Tatranská mliekáreň a.s. 3,27 09.02.2016 detail
10160451 27.1.2016 Erik s.r.o. 39,03 09.02.2016 detail
530602368 26.1.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 88,54 09.02.2016 detail
160100783 26.1.2016 HOOK s.r.o. 5,30 09.02.2016 detail
1610001895 25.1.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 41,08 09.02.2016 detail
6244004115 22.1.2016 Ryba Košice spol.s.r.o. 20,65 09.02.2016 detail
1610000778 22.1.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 45,80 09.02.2016 detail
311160112 20.1.2016 Pekáreň Valaliky , s.r.o. 46,17 09.02.2016 detail
71600728 20.1.2016 Tatranská mliekáreň a.s. 3,27 09.02.2016 detail
10160290 20.1.2016 Erik s.r.o. 27,31 09.02.2016 detail
1610001156 18.1.2016 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad 54,20 09.02.2016 detail
530601319 18.1.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 37,50 09.02.2016 detail
6244002924 18.1.2016 Ryba Košice spol.s.r.o. 38,40 09.02.2016 detail
530601314 18.1.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 114,46 09.02.2016 detail
6244000561 7.1.2016 Ryba Košice spol.s.r.o. 29,52 21.01.2016 detail
20160120 13.1.2016 Erik s.r.o. 2,64 21.01.2016 detail
10160135 13.1.2016 Erik s.r.o. 38,95 21.01.2016 detail
160100242 12.1.2016 HOOK s.r.o. 10,80 21.01.2016 detail
530600198 7.1.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 22,04 21.01.2016 detail
530600083 7.1.2016 INMEDIA,spol.s r.o. 132,69 21.01.2016 detail
6244000561 7.1.2016 Ryba Košice spol.s.r.o. 29,52 21.01.2016 detail

Objednávky

Číslo Dátum Dodávateľ Suma Dátum zverejnenia link

Zmluvy

Číslo Dátum uzatvorenia Dodávateľ Suma Dátum zverejnenia súbor
Rámcová zmluva 2017 20.12.2016 RYBA Košice spol. s.r.o. -- 31.12.2016 pdf
Kúpno - predajná zmluva 20.12.2016 INMEDIA spol.s.r.o. 39 999,00 EUR bez DPH 31.12.2016 pdf
Kúpna zmluva 20.12.2016 Erik s.r.o. -- 31.12.2016 pdf
Kúpna zmluva - 014/16 14.09.2016 ATC-JR, s.r.o. -- 28.09.2016 pdf
Kúpna zmluva č.50525/2016 03.05.2016 Tatranská mliekareň a.s. -- 30.05.2016 pdf
Kúpna zmluva UNI, spol. s.r.o. -- 05.03.2016 pdf