Zverejnovanie
Kontakt
Informacie
Galeria
Kolektiv
Naša MŠ sa nachádza na kľudnom a tichom mieste, uprostred staršieho sídliska v Starom meste. Strava je pestrá a tety kuchárky sú milé a deťom veľmi radi pridajú. Naše pani učiteľky sprevádzajú deti od 2-6 rokov, čím sa medzi nimi vyvinie krásny vzťah a deti sa veľmi radi vracajú do škôlky pochváliť úspechom v škole.
Riaditeľka MŠ Jarná 4, Košice týmto zverejňuje termín zápisu a podmienky prijatia detí do MŠ k školskému roku 2019/2020.
Termín: 2.5.2019 v čase
od 8,00 hod. - 12,00 hod. 3.5.2019 v čase
od 12,00 hod. - 16,00 hod.
Podmienky prijatia detí:
• Prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
• Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca s dieťaťom a preukáže sa dokladom totožnosti
Počas zápisu detí do MŠ bude umožnená prehliadka priestorov jednej z tried. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je potrebné predložiť najneskôr do 6.5.2019 s vyjadrením pediatra

Jednorožce
Trieda pre najmladšie detičky
vo veku od 3 od 4 rokov.
Sovy
Trieda pre detičky vo veku
od 3 do 4 rokov.
Mačky
Trieda pre detičky vo veku
od 4 do 5 rokov.
Včielky
Najstaršie deti vo veku
od 5 od 6 rokov. Príprava do ZŠ.