Zverejnovanie
Kontakt
Informacie
Galeria
Kolektiv
Naša MŠ sa nachádza na kľudnom a tichom mieste, uprostred staršieho sídliska v Starom meste. Strava je pestrá a tety kuchárky sú milé a deťom veľmi radi pridajú. Naše pani učiteľky sprevádzajú deti od 2-6 rokov, čím sa medzi nimi vyvinie krásny vzťah a deti sa veľmi radi vracajú do škôlky pochváliť úspechom v škole.
Sovičky
Trieda pre najmladšie detičky vo veku 3-4 r.
Zápis detí do MŠ na
škol.rok 2016/2017
2.5.2016
od 8.00 do 12.00
3.5.2016
od 12.00 do 17.00


Podmienky prijatia:

- prednostne sa prijímajú deti ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

- súrodenci už chodiacich detí

- na základe odporúčania zdriaďovateľa - deti s trvalým pobytom v MČ Ke - Staré Mesto

- zápisu sa zúčastní zákonný zástupca dieťaťa a preukáže sa dokladom totožnosti


Macicky
Vcielky
Sovicky
Mačičky
Stredná trieda pre detičky vo veku od 4 do 5 rokov.
Včielky
Najstaršie deti vo veku 5-6 r. Príprava do ZŠ.